Phú Thọ: Chấn chỉnh công tác quản lý thu, sử dụng các khoản thu năm học 2021-2022

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 kéo dài và hiện đang diễn biến hết sức phức tạp trên cả nước, gây ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế và đời sống của nhân dân; Để cùng chia sẻ với toàn thể nhân dân trong tỉnh những khó khăn, thách thức nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính đối với phụ huynh, học sinh do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, ngày 9/9, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) có công văn số: 1227/SGD&ĐT-KHTC về việc chấn chỉnh công tác quản lý thu, sử dụng các khoản thu trong các cơ sở giáo dục năm học 2021-2022. Theo đó Sở GD&ĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau:

Khẩn trương rà soát, tổ chức công tác dạy học hợp lý, đảm bảo yêu cầu chất lượng và cắt giảm tiết kiệm tối đa các chi phí để tiết giảm các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục không cần thiết; tính toán xác định mức thu hợp lý các khoản thu dịch vụ trên cơ sở triển khai thực tế công tác dạy học theo nguyên tắc chia sẻ khó khăn chung giữa cơ sở giáo dục với phụ huynh học sinh trong tình hình dịch bệnh và công khai minh bạch.

Bên cạnh các chính sách miễn, giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập theo các quy định của Nhà nước, các cơ sở giáo dục kêu gọi và huy động các nguồn lực của xã hội để có các chính sách hỗ trợ thêm như: miễn, giảm, giãn thời gian đóng học phí và các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục cho các học sinh và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong năm học 2021-2022.

Tuyệt đối không được lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Tính toán xác định mức thu hợp lý các khoản thu dịch vụ trên cơ sở triển khai thực tế công tác dạy học sẽ tạo động lực cho thầy, trò các nhà trường thi đua dạy tốt, học tốt.

Trưởng phòng GD&ĐT huyện, thị, thành tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra; tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất, trong đó tập trung vào việc thu, chi đầu năm học. Việc quản lý và sử dụng các khoản thu phải đảm bảo yêu cầu dân chủ, công khai, minh bạch …

Nguồn: http://baophutho.vn/giao-duc/202109/chan-chinh-cong-tac-quan-ly-thu-su-dung-cac-khoan-thu-nam-hoc-2021-2022-179426