Tạm dừɴg tћu pћí cao tốc Nội Bài – Lào Сai

Nhằm hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19, tuyến cao tốc Nội bài – Lào Cai tạm dừng tћu pћí và miễn phí tại các trạm tћu pћí sử dụng đường bộ.

Thông tin từ Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) cho biết: Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) thực hiện điều chỉnh Phương án tổ chức tћu pћí đối với tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai.

Việc thực hiện tạm dừng tћu pћí được thực hiện để hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19.Theo đó, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam thực hiện phương án thu phí mới tạm dừng thu phí đối với Trạm thu phí Km6 đầu tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai thuộc địa phận Thành phố Hà Nội trong thời gian Thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Việc tạm dừng thu phí tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai được áp dụng kể từ 18h ngày 13/8/2021.

Cụ thể phương án tổ chức thu phí tạm thời tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai được thực hiện như sau:

Phương tiện lưu thông hướng Hà Nội → Lào Cai: Không phát thẻ đầu vào tại các Trạm thu phí Km6, IC3. Xe ra tại bất kỳ trạm nào trên tuyến không có thẻ, được hiểu là có đầu vào từ trạm Km6 hoặc nút giao IC3; phí được tính từ nút giao IC3 đến nút giao xe ra.

Phương tiện lưu thông hướng Lào Cai → Hà Nội: Xe vào từ Trạm thu phí Km237 đến IC4: Phát thẻ kiểm soát bình thường, phân luồng, điều tiết tất cả các xe ra IC3 và thu phí tại IC3.

Tại đầu vào Trạm IC3, không phát thẻ; không thu phí đối với những xe có lộ trình đi qua Trạm Km6.

Bộ GTVT cũng yêu cầu VEC phải chỉ đạo các đơn vị quản lý, vận hành khai thác tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai thực hiện lưu trữ toàn bộ dữ liệu thu phí khi thực hiện theo Phương án tổ chức thu phí tạm thời theo đúng quy định tại Thông tư 15/2020/TT-BGTVT ngày 22/7/2020 của Bộ GTVT quy định về hoạt động của trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ.

Trước đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã ban hành Văn bản số 5028/TCĐBVN-TC về việc tạm dừng thu phí và miễn phí tại các trạm thu phí sử dụng đường bộ để hỗ trợ phòng chống dịch Соʋid-19.

Tổng cục Đường bộ yêu cầu Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), các Nhà đầu tư/Doanh nghiệp dự án BOT và Nhà cung cấp dịch vụ thu phí nghiêm túc thực hiện việc tạm dừng thu phí tại các trạm thu phí đóng trên địa bàn các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16.

Thời gian tạm dừng thu phí tính từ thời điểm địa phương công bố bắt đầu áp dụng đến thời điểm công bố dỡ bỏ giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16.

Nguồn: https://dangcongsan.vn/kinh-te/tam-dung-thu-phi-cao-toc-noi-bai-lao-cai-588106.html