Thanh Hóa: Từ ngày 19-6, các cơ sở giáo dục mầm non, trung tâm ngoại ngữ, tin học được hoạt động trở lại

Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa vừa có công văn 1652/SGDDT-CTTT, thông báo cho hoạt động trở lại đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học, giáo dục kỹ năng sống, tư vấn du học, các cơ sở giáo dục mầm non trong tình hình mới.

Ảnh minh họa.

Theo đó, bắt đầu từ thứ 7, ngày 19 – 6 – 2021, các Trung tâm ngoại ngữ, tin học, các đơn vị hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục kỹ năng sống, các cơ sở giáo dục mần non, đơn vị kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được phép hoạt động trở lại.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục, đơn vị kinh doanh dịch vụ tư vấn du học tiếp tục đề cao cảnh giác, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh; tổ chức thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh và hướng dẫn phòng, chống dịch của ngành y tế, đặc biệt là “Thông điệp 5K”; chịu trách nhiệm khi để xảy ra vi phạm các quy định trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Nguồn :https://thanhhoaexpress.vn/tu-ngay-19-6-cac-co-so-giao-duc-mam-non-trung-tam-ngoai-ngu-tin-hoc-tai-thanh-hoa-duoc-hoat-dong-tro-lai.html