Vĩnh Phúc: Đề xuất hỗ trợ giáo viên mầm non 1 triệu đồng/người/tháng

Chính sách hỗ trợ cho nhóm giáo viên mầm non công lập đã được lấy ý kiến, đang hoàn thiện các công đoạn cuối cùng để được thông qua tại kỳ họp giữa năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

Thực hiện mục tiêu tại Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 8/6/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/3/2020 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI về nâng cao thu nhập và phúc lợi của người dân Vĩnh Phúc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ quản lý, giáo viên mầm non phát triển huy hết khả năng, tận tâm, tận lực chăm lo cho cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân; Sở GD&ĐT đã đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành chính sách riêng của tỉnh về việc hỗ trợ thu nhập cho cán bộ quản lý, giáo viên trong các trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non trong các cơ sở giáo dục công lập.

Theo đó, chính sách đề nghị hỗ trợ cho 100% cán bộ quản lý, giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc với mức: 1 triệu đồng/người/tháng trong thời gian 9 tháng/năm, từ năm 2021 đến năm 2025.

Dự thảo Nghị quyết đã được đưa ra lấy ý kiến rộng rãi bằng nhiều hình thức của các tổ chức cá nhân, các sở, ngành, các phòng GD&ĐT; bằng hệ thống phiếu hỏi đối với cán bộ, giáo viên mầm non.

Giáo viên bậc học mầm non có đặc thù làm việc từ 9-10 tiếng/ngày, chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, dạy cho trẻ các kỹ năng sống, kiến thức cơ bản về toán học, văn học, hội họa, thẩm mỹ, âm nhạc, thể chất… và đặc biệt phải đảm bảo an toàn cho trẻ khi ở trường.

Yêu cầu đặc thù còn đòi hỏi giáo viên mầm non cần có khả năng giao tiếp, truyền đạt, biết cách quan tâm chăm sóc trẻ, có những kỹ năng như hát, múa, vẽ tranh, đọc truyện…

Việc hỗ trợ thu nhập đối với cán bộ quản lý, giáo viên các trường mầm non công lập tỉnh Vĩnh Phúc được thực hiện sẽ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, bên cạnh đó tăng cường công tác quản lý về giáo dục mầm non, tháo gỡ được khó khăn cho các cơ sở giáo dục, nâng cao chất lượng đội ngũ, đáp ứng đòi hỏi và yêu cầu phát triển của tỉnh.

Nguồn: https://vinhphuc.edu.vn/trao-doi/vinh-phuc-de-xuat-ho-tro-giao-vien-mam-non-1-trieu-dongnguoithang-c8762-343779.aspx